Plně kojených dětí ubývá. Porodnice matky po porodu dostatečně nepodporují

Placeholder

Plně kojených dětí ubývá. Porodnice matky po porodu dostatečně nepodporují

26. 9. 2018

Z nemocnic odchází stále méně plně kojených dětí. Žádná z českých porodnic nedodržuje standardy UNICEF pro podporu kojení. Česká gynekologická a porodnická společnost ovšem nedostatky ve zdejším porodnictví nespatřuje.

Napsala Sabina Vojtěchová pro Deník Referendum, 26. září 2018

Počty plně kojených dětí při odchodu z porodnic – navzdory deklarované podpoře kojení – dlouhodobě klesají. Od roku 2003 se jejich počet snížil o téměř deset procent. V roce 2015 bylo plně kojeno pouhých jednaosmdesát procent dětí. Na tyto a další problémy v českém porodnictví na základě vlastního průzkumu a dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky upozornila iniciativa Šestinedělky spolu s Českou ženskou lobby.

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák nepovažuje zveřejněné výsledky, respektive úbytek plně kojených dětí za nijak závažný problém. „Péče v českých porodnicích je zcela srovnatelná s ostatními porodnicemi v členských státech Evropské unie i mimo ni,“ řekl Deníku Referendum Dvořák.

Organizace Šestinedělky a Česká ženská lobby současně uvedly, že žádná z českých porodnic nedodržuje základní dokument Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF) Deset kroků k úspěšnému kojení.

Bída českých porodnic

WHO a UNICEF, ale i Evropská komise nebo české ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby matky děti do šesti měsíců výlučně kojily. Pokud porodnice splní zmíněných Deset kroků k úspěšnému kojení, mohou získat certifikát Nemocnice přátelská k dětem (Baby Friendly Hospital Iniciative).

Ze zákona však pro zdravotnická zařízení nevyplývá žádná povinnost podmínky certifikátu naplňovat. Iniciativa Šestinedělky nad to připomíná že ani certifikované nemocnice, kterých je více než šedesát, zásady pro podporu kojení neplní. Příkladem může být certifikovaná nemocnice v Pelhřimově, která byla na základě průzkumu vyhodnocena jako druhá nejhorší z hlediska podpory kojení.

Mezi opatření, která podporují kojení, patří informování pacientek o technice, výhodách a způsobech kojení. Porodnický personál by rovněž měl matkám kojení umožnit do půl hodiny po porodu. WHO a UNICEF dále zapovídá podávat novorozencům náhražky, respektive je krmit jinou stravou než mateřským mlékem.

Zdravotnická zařízení rovněž mají matkám umožnit zůstat s dítětem pohromadě a kojit jej dle jeho vlastní potřeby. V neposlední řadě je nezbytnou součástí kroků podporujících kojení řádné proškolení zdravotnického personálu.

Nedůsledné uplatňování informovaného souhlasu

 „Více než třetina matek se nedočkala do šesti hodin po porodu informací o kojení ani pomoci s kojením,” řekla Aneta Majerčíková z iniciativy Šestinedělky. „Nemůžeme se pak divit, že počet kojících žen se u nás snižuje. Oproti kojení je však umělá strava nevýhodná, ať již z hlediska zdraví dítěte a matky, rodinných a veřejných rozpočtů či ochrany přírody,” dodala. 

Majerčíková upozornila, že čtyřiašedesát procent žen nedostalo informace, že mají kojit podle potřeb dítěte. Polovina dětí byla v nemocnici dokrmována a osmnáct procent dětí bylo dokrmováno umělým mlékem bez informovaného souhlasu rodičů. A více než polovina dětí nebyla v kontaktu s rodiči bezprostředně po porodu (takzvaný kontakt kůže na kůži).

„Mezi porodnicemi s certifikátem Baby-friendly Hospital a bez něj byly jen nepatrné rozdíly. Mnohé porodnice bez tohoto certifikátu si dokonce vedly lépe než porodnice s certifikátem,” dodala Majerčíková. 

Role Národního laktačního centra

Certifikáty Baby-friendly Hospital uděluje Národní laktační centrum a na plnění standardů v nemocnicích by mělo rovněž dohlížet. „Dodnes jsem nedostala od Laktačního centra vysvětlení, jak nemocnice certifikují, ani jak probíhá kontrola. Certifikáty mají i nemocnice, které je v praxi nedodržují,“ řekla Majerčíková Deníku Referendum

Podle Majerčíkové je problémem taktéž chybějící aktivní politika kojení na Ministerstvu zdravotnictví. Rezort podporuje kojení pouze prostřednictvím dotací, které poskytuje Laktační lize, jež je personálně propojená se zmíněným Centrem. „Na ministerstvu se nepodařilo vyhledat ani jednoho člověka, který by měl kojení v agendě,“ uvedla pro Deník Referendum.

Když se ovšem Deník Referendum pokusil zjistit, jakým způsobem Národní laktační centrum funguje a podle jakých kritérií provádí kontrolu certifikovaných nemocnic, žádné odpovědi se nedočkal. Vedoucí Centra Anna Mydlilová totiž byla na dovolené. „Upřímně nevím, na koho jiného byste se měli obrátit,“ reagovala na otázku Deníku Referendum, s kým se v dané věci během nepřítomnosti Mydlilové spojit, staniční sestra Lenka Klimentová.