Otevřený dopis poslancům a poslankyním na podporu zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem

Placeholder

Otevřený dopis poslancům a poslankyním na podporu zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem

3. 6. 2021

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás jménem České ženské lobby a ve funkci místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů ohledně odškodnění za sterilizace romských žen (tisk 603), který má být zítra projednán ve 3. čtení.

Velmi oceníme, pokud navrhovaný zákon schválíte a Česká republika tak učiní významný krok k vyrovnání se s protiprávním jednáním a porušováním právních předpisů, které předcházelo sterilizacím romských žen. Tyto sterilizace se traumaticky dotkly nejen žen samotných ale i jejich rodin. Bohužel, řada z těchto žen se již současnosti nedožila a nechceme, aby takových bylo více.

Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem přispěje ke spravedlnosti a k důvěře občanů (a to nejen romských) v právní stát.

S pozdravem
Marta Smolíková
předsedkyně České ženské lobby