Některé nemocnice omezují práva rodiček. Česká asociace dul proto napsala dopis ministru zdravotnictví Prymulovi.

Placeholder

Některé nemocnice omezují práva rodiček. Česká asociace dul proto napsala dopis ministru zdravotnictví Prymulovi.

6. 10. 2020

Česká asociace dul odeslala dopis ministru zdravotnictví ČR panu Prymulovi k tématu svobodné volby doprovodu k porodu. 
Některé porodnice omezily doprovod na jednu osobu, která musí (mimo jiné) splňovat podmínku společné domácnosti. Ženy tedy nemají možnost přivést si k porodu dulu nebo jiný doprovod dle vlastní volby, přestože vědecké výsledky přínos takového doprovodu potvrzují a WHO tuto možnost doporučuje i v podmínkách pandemie onemocnění COVID 19.

Česká asociace dul tedy žádá pana ministra, aby pro rodící ženy zůstala i v době epidemie SARS COV 2 možnost svobodné volby doprovodu k porodu zachována a nabízí součinnost v případě, že by se přetížené nemocnice dostaly do personální krize, v souladu s návrhem využít pomoci školených laiků.

https://www.duly.cz/otevreny-dopis-ministru-zdravotnictvi-cr/?fbclid=IwA...