Nabídka solidarity a podpory dul Evropské sítě dul

Placeholder

Nabídka solidarity a podpory dul Evropské sítě dul

28. 3. 2022

Jak uvádí UNHCR, více než 4 miliony uprchlíků opustily Ukrajinu a více než 2 miliony lidí jsou vysídleny v rámci Ukrajiny. UNFPA zároveň hlásí, že v příštích třech měsících má porodit 80 000 ukrajinských žen.

Evropská síť dul (European Doula Network, EDN) je jednotná a silná ve své solidaritě a podpoře dul z Ukrajiny, které chtějí podporovat matky všude, kde je potřeba.

EDN si přeje zvýšit povědomí v rámci lékařských a sociálních institucí, humanitárních organizací, místních komunit a prostřednictvím místních, národních a mezinárodních médií.

Uprchlým ženám, které jsou odloučeny od partnerů, rodiny, přátel a své komunity a nemluví místními jazyky, je během těhotenství, porodu a po porodu k dispozici mezinárodní podpora dul.

• Ukrajinské duly v současnosti podporují ženy na Ukrajině, pokud je to možné.

• Ukrajinské uprchlické duly chtějí podporovat ukrajinské uprchlice v hostitelských zemích.

• Evropské duly chtějí poskytovat podporu ukrajinským dulám a ohroženým ženám.

Naše duly nabízejí nepřetržitou přítomnost a laskavé ubezpečení v dobách nejvyšší nouze v souladu s Etickým kodexem EDN. Role duly je: • nelékařská • naslouchat s úctou a bez posuzování • nezaujatě informovat o dostupných možnostech a zdrojích • spojovat s relevantními odborníky a komunitními sítěmi.

V současné době má EDN speciální mezinárodní podpůrnou skupinu pro uprchlické duly ve spolupráci se svými ukrajinskými členkami: ukrajinskými dulami z centra «Semicvit» a z Asociace specialistů na přirozené rodičovství (AFPB). V této skupině ukrajinské uprchlické duly a duly nabízející podporu mohou soukromě sdílet doporučení, komunitní kontakty a přeložené zdroje. Vše je organizováno podle jednotlivých hostitelských zemí.

Našich 36 členských organizací dul ve 20 zemích, včetně Ukrajiny a v ČR České asociace dul, je připraveno propojovat veškeré žádosti o podporu s dulami, stejně jako překlady zdrojů. Prohlášení EDN o solidaritě a podpoře dul (ve více než 10 jazycích) poskytuje podrobné informace o pozadí této iniciativy.

Vyzýváme vás, abyste nám ve sférách svého vlivu pomohli zvýšit povědomí o roli dul a o podpoře, kterou uprchlým těhotným ženám a matkám nabízejí ukrajinské duly a další duly, které svou péči poskytují jako dobrovolnice.