Novinky - 71

Placeholder

21. 9. 2015
Today is International Day of Peace. However, the persistence of war and conflicts globally urges us to redefine sustainable peace as the presence of human security, justice and equality, rather than the absence of war. Více...
20. 4. 2015
Potkali jste se v práci s diskriminací nebo šikanou kvůli sex. orientaci? Situaci LGBT na trhu práce chce začít v ČR nově řešit Genderová expertní komora. Více...