Magistrát hlavního města Prahy žádá o znovuotevření dětských skupin

Placeholder

Magistrát hlavního města Prahy žádá o znovuotevření dětských skupin

22. 4. 2021

Vážený pane ministře, 

dovolte mi, prosím, abych Vás tímto dopisem požádal o souhlas Vašeho resortu s co nejčasnějším termínem otevření dětských skupin. 

V hlavním městě Praze se nachází téměř 200 z 1 100 dětských skupin  registrovaných v České republice. Starají se až o 2 700 dětí a dlouhodobě  jsou jedním pilířů pražského systému předškolní péče a vzdělávání.  

Současná situace, kdy jsou dětské skupiny uzavřeny, představuje  významnou zátěž nejen pro děti, které opatřeními bránícími setkávání lidí  trpí zdaleka nejvíce, ale i pro pracující rodiče. 

Zároveň trvající uzavření dětských skupin může být dnes považováno za  diskriminační, vzhledem k otevření mateřských škol od 12. dubna t. r.  nejen pro děti s povinným předškolním vzděláváním, ale i pro děti, na něž  se vztahuje výjimka umožněná Mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN, tedy pro děti  pracovníků IZS a kritické infrastruktury. Děti těchto pracovníků, které v  rámci předškolní péče navštěvují dětské skupiny, oproti tomu musí nadále  zůstávat doma. 

Po poradě se zřizovateli dětských skupin jsem přesvědčen, že dětské  skupiny mohou být v Praze otevřeny velmi rychle, v řádu jednoho až dvou  dnů. Za hlavní město Prahu bych proto rád podpořil jejich apel, jakož i apel  České ženské lobby, z. s. a dalších zainteresovaných aktérů, o co  nejčasnější otevření dětských skupin. 

Předem děkuji za Vaše laskavé zvážení mé žádosti. 

Se srdečným pozdravem 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání