Komentář k obvinění České ženské lobby Zdeňkem Chytrou

Placeholder

Komentář k obvinění České ženské lobby Zdeňkem Chytrou

14. 3. 2019

Komentář k obvinění České ženské lobby Zdeňkem Chytrou

Zaznamenali jsme několik pokusů Zdeňka Chytry šířit veřejně pomluvu, podle které Česká ženská lobby (ČŽL) liberalizuje pedofilii (například zde). Jde o lživé a zavádějící tvrzení, vůči kterému se rázně ohrazujeme a které vnímáme jako účelovou snahu o pošpinění jména naší organizace. 

Ve Stínové zprávě o stavu genderové rovnosti v ČR v roce 2015, editor kapitoly s názvem LGBT+ Mgr. Jiří Procházka, poradenský psycholog a psychoterapeut, tajemník Prezidia Asociace manželských a rodinných poradců ČR, pouze upozornil na skutečnost, že v české společnosti je pedofilie tabuizovaná a směšovaná se sexuálním zneužíváním dětí. To znemožňuje dostatečnou prevenci a pomoc pedofilním lidem (např. vyhledat odbornou podporu, uvědomit si své pocity, či rozlišit hranice zneužití). Ti si svou orientaci nevybírají a je v zájmu jejich i celé společnosti, aby se naučili s ní pracovat.

Mgr. Jiří Procházka na naši žádost komentuje manipulaci textu, které se dopouští Zdeněk Chytra: „Přestože by daný kontext příslušné kapitoly měl být dostatečný k porozumění proč je o pedofilii výslovně hovořeno a za jakým účelem, není překvapivé, že je toto téma vytrháváno z kontextu ve snaze o účelovou manipulativní diskreditaci podporování genderové rovnosti. Toto téma bylo do dané kapitoly zahrnuto ve snaze místo represe založené na předsudcích a stigmatu podpořit objektivní informace pomáhající předcházet sexuálnímu zneužití jak na straně samotných pedofilních lidí, tak na straně potenciálně ohrožených a celkově i na straně např. dalších odborníků a odbornic.“ Upozornil také na to, že sexuálního zneužívaní se dopouštějí zejména osoby s poruchou osobnosti.

K dokreslení situace odkazujeme také na článek ze stránky www.manipulátoři.cz, kde je Zdeněk Chytra zmiňován jako častý šiřitel hoaxů a nejrůznějších bludů. Odkaz zde.

Diskutovanou kapitolu ze Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti si můžete přečíst v přílohách pod tímto příspěvkem.