Hledejme řešení bez předsudků a emocí

Placeholder

Hledejme řešení bez předsudků a emocí

19. 6. 2015

Od roku 2006 se 19. červen připomíná jako Mezinárodní den rovnosti žen a mužů.Jeho smyslem je upozornit na přetrvávající nerovnosti mezi oběma pohlavími v příležitostech uplatnit se ve společnosti, ve veřejných funkcích či na pracovním trhu výhradně podle svých schopností a znalostí, mít shodná práva. To současný svět dosud všude nezajišťuje. Rovnost žen a mužů otevírá svět všem bez rozdílu.

V předvečer tohoto dne vydala Komise žen ÚV KSČM, vedená předsedkyní Soňou Markovou, své prohlášení. »Ženy sice netvoří ve společnosti menšinu a podle práva jsou již téměř sto let u nás ‚rovnocennými občany‘, přesto jsou jim stále kladeny do cesty více či méně viditelné překážky. Těmi jsou především společenské předsudky, stereotypy, různé druhy více či méně skryté diskriminace při sestavování kandidátních listin pro všechny typy voleb a také větší zodpovědnost za výchovu a péči o děti i staré rodiče nebo domácnost,« stojí v úvodu stanoviska, které dále pokračuje:

Velmi závažným problémem zůstává platová nerovnost mezi ženami a muži, tedy rozdíl mezi výší platu, který pobírají muži, a výší platu, který dostávají ženy. Tento rozdíl je měřen jako relativní rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku všech zaměstnankyň a zaměstnanců. Ženy v České republice si za hodinu vydělají v průměru o 22 procent méně než muži. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí (16 procent), a Česká republika se tak řadí na konec žebříčku platové nerovnosti. Ženy přitom mají stejnou nebo i lepší kvalifikaci než muži.

Více na...