Novinky - 54

Placeholder

28. 1. 2022
Pandemie Covid-19 dopadá více na ženy Více...
19. 1. 2022
Česká ženská lobby je jednou ze 13 organizací, které obdrží podporu od Aliance pro genderovou rovnost v Evropě. Více...
12. 1. 2022
Představení Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR v letech 2016-2020 v rámci online setkání s velvyslanci a velvyslankyněmi v ČR. Více...
23. 12. 2021
Česká ženská lobby považuje zavedení kvót na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, především na jejich předních místech, za nejefektivnější nástroj, jak zajistit ženám a mužům spravedlivý podíl na rozhodování ve společnosti.  Více...
8. 12. 2021
ČŽL vydává Stínovou zprávu o genderové rovnosti v letech 2016 - 2020, ve které reflektuje společenskou situaci za posledních 5 let a hodnotí, jak se dařilo naplňovat závazky. Více...