Novinky - 54

Placeholder

31. 7. 2024
Seznam členek pracovní skupiny Genderově citlivé vzdělávání ČŽL Více...
10. 6. 2024
Apelujeme na předsedu vlády České republiky, aby zajistil rovné zastoupení žen ve výkonném orgánu EU.  Více...
7. 6. 2024
Česká ženská lobby navrhla ženské kandidátky na státní vyznamenání 2024. Více...
28. 3. 2024
Rovnost žen a mužů - co se můžeme naučit od Islandu? Více...
14. 3. 2024
Naše advokační expertka se zúčastnila inovativního tréninku, který byl organizován Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), což je klíčová instituce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). Více...