Den proti násilí na ženách si připomněly i rodičky z tuzemských porodnic

Placeholder

Den proti násilí na ženách si připomněly i rodičky z tuzemských porodnic

25. 11. 2015

"Přivádění dětí na svět je záležitost, která se týká každého z nás, nejen v roli matky nebo otce, ale hlavně v roli rodícího se dítěte. To, jakým způsobem přicházíme na svět, ovlivňuje celý náš život. Existují studie, které potvrzují, že děti narozené násilně a především děti po porodu separované jsou v průměru více nemocné, psychicky labilní, často s projevy agresivity atd. Děti separované jsou méně citově vázané a lépe manipulovatelné. Tuto péči poskytovaly paternalistické totalitární režimy a socialismus pak tuto praktiku převzal bezezbytku a v mnohých nemocnicích přežívá dodnes. "

To je preambule otevřeného  dopisu, který Česká ženská lobby v Den proti násilí na ženách donesla před ministerstvo zdravotnictví.

Celou reportáž naleznete zde http://zpravy.aktualne.cz/domaci/den-proti-nasili-na-zenach-si-pripomnel...