Kontakty na poradenské instituce

Česká ženská lobby neposkytuje poradenství ani právní služby. Na této stránce naleznete kontakty na pomocné organizace a instituce, na které se v případě potřeby můžete obrátit.

Veřejný/á ochránce/kyně práv (ombudsman/ka)

Poskytuje pomoc a poradenství obětem diskriminace (více informací zde).
Kontakt a jak podat stížnost naleznete zde a zde.
Web: www.ochrance.cz

Gender Studies, o.p.s.

Poskytuje bezplatnou právní poradnu v případech problémů týkajících se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku, a slaďování rodinného a pracovního života.
Kontakt a odkaz na poradnu naleznete zde.
Web: www.rovneprilezitosti.cz

Český helsinský výbor

Poskytuje bezplatné poradenství v situacích porušení základních lidských práv a diskriminace (více informací zde).
Kontakt na poradenské centrum naleznete zde.
Web: www.helcom.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Poskytuje bezplatné právní poradenství a právní zastoupení v případech vztahujících se k lidským právům a diskriminaci (více informací zde).
Poradna má pobočky na několika místech v ČR.
Kontakt naleznete zde.
Web: www.poradna-prava.cz

Pro bono aliance

Poskytuje bezplatné poradenství v oblasti dostupnosti právní pomoci (tj. kde a jak získat právní zastoupení nebo konzultace).
Kontakt a odkaz na poradnu naleznete zde a zde.

Web: www.potrebujipravnika.cz

proFEM

Poskytuje odborné sociálně-právní poradenství a pomoc v oblastech týkajících se domácího násilí (více informací zde).
Kontakt naleznete zde.
Web: www.profem.cz