Porodní slet a setkání pracovní skupiny pro porodnictví při ČŽL ve Skramníkách

Porodní slet a setkání pracovní skupiny pro porodnictví při ČŽL ve Skramníkách

15. 7. 2018

V polovině července se na barokní faře ve Skramníkách uskutečnil již tradiční porodní slet a setkání pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby, kde se probírala aktuální témata potřebná k humanizaci porodnictví v České republice. Mezí přítomnými byly zástupkyně profesních organizací porodních asistentek, právníčky, duly i zaměstnankyně porodnice.