One Billion Rising 2015

One Billion Rising 2015

14. 2. 2015

Happening ke kampani One Billion Rising se uskutečnil v Brně díky Nesehnutí a České ženské lobby v pátek 13. 2. 2015 od 16:00 na Moravské náměstí před Místodržitelským palácem. 
Večer následovalo promítání jedinečného dokumentu Miss Representation, které se uskutečnilo od 18:00 v kině Art (Cihlářská 19, Brno).

V Praze dne 13. února 2015 od 10 hod Česká ženská lobby a Český svaz žen uspořádali tiskovou besedu při příležitosti celosvětové kampaně za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising. Organizace tím zahájili kampaň za podpis Istanbulské úmluvy Českou republikou. Zájem médií o debatu byl velký a otevřel nám tak cestu k dalším aktivitám na podporu Istanbulské úmluvy. 

Součástí akce je také vyhlášení fotokampaňe na Facebookovém profilu České ženské lobby, která tímto vyzývá, aby se lidé vyfotili při příležitosti zahájení kampaně za podpis Istanbulské úmluvy s nápisem „Povstáváme proti násilí na ženách“ nebo #ZaIstanbul. Kromě členských organizací se k fotokampani přidal i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier.