Kongres žen 2015

Kongres žen 2015

19. 8. 2015

Po obrovském úspěchu prvního kongresu jsme realizovaly další ročník Kongresu žen, který se uskutečnil 20. června 2015 v Praze.

Rozmanitý program Kongresu žen byl opět rozložen do seminářů k tématu ženy a média (ženy a sexismus v médiích, ženy a sociální média, ženská témata v médiích, ženy v rozhodovacích pozicích v médiích) a workshopů zaměřených na rozvoj dovedností a schopností (soft-skills) žen (např. mentoring, rétorika, prezentační dovednosti, základy mediální sebeprezentace).

Nedílnou součástí Kongresu žen byl veletrh organizací, institucí a firem, které se zabývají postavením žen v České republice.

Bohatý kulturní program zahájilo promítání úspěšného amerického filmu Miss Representation v kině Světozor – malý sál dne 20.května 2015, na který navazovala diskuze s odborníky a novinářkami na téma zobrazování žen v médiích.

Přilehlé Náměstí Míru opět ožilo doprovodnými akcemi Kongresu žen pod názvem Festival žen. Pestrý kulturní program doplní stánky s nápaditými výrobky a službami žen – podnikatelek, chybět nebude ani program pro děti.

Příprava Kongresu žen započala již v roce 2014. Stěžejní témata byla definována na přípravných setkání: 29. 10. 2014 v Impact Hubu Praha a 14. 11. 2014 v Otevřené zahradě v Brně. Použily jsme interaktivní metody „The World Café“ vypracována celková strategie Kongresu žen 2015. Přípravná setkání podpořila nadace Heinrich Böll Stiftung Prag.

Během ledna a února 2015 se uskutečnily diskusní kulaté stoly s novinářkami a novináři, kteří se zaměří na klíčová témata související s postavením žen v médiích. Kulaté stoly podpořila Francouzská Ambasáda v Praze.

Diskutovaná témata:

·         postavení žen v rozhodovacích pozicích v médiích v ČR i zahraničí

·         zobrazování žen a mužů a sexistická reklama

·         mentorink pro začínající novinářky i blogerky

·         feminismus a média

·         minoritní témata v mediálním prostoru

Druhý ročník Kongresu žen zaštítili:

·         Bohuslav Sobotka, Premiér

·         Jiří Dienstbier, Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Do Programové rady Kongresu žen 2015 zasedly:

·         Pavlína Kvapilová, moderátorka a konzultantka, bývalá ředitelka divize ČT Nová média

·         Michal Komárek, redaktor, Literární noviny

·         Lenka Tréglová, šéfredaktorka My89.cz

·         Lenka Vochocová, výzkumná a pedagogická pracovnice Katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze

·         Jana Valdrová, germanistka a genderová lingvistka, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

·         Jana Ciglerová, novinářka, Mladá Fronta Dnes

·         Zdeňka Lammelová, programová koordinátorka Heinrich Boell Stiftung

·         Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice Fridrich Ebert Stiftung Prag

·         Soňa Tichá, analytický odbor, Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

·         Petra Havlíková, koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva, Nesehnutí

·         L’ubica Kobová, výzkumná a pedagogická pracovnice, Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií UK v Praze

·         Hana Tenglerová, odborná pracovnice, Gender a Sociologie, Sociologický ústav Akademie věd ČR

·         Jarmila Balážová, tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

·         Lucia Zachariášová, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR

·         Kamila Zlatušková, kreativní producentka České televize

·         Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby

·         Naďa Straková, nezávislá publicistka na rodičovské dovolené, bývalá vedoucí internetových projektů týdeníku Respekt

·         Jiřina Šmejkalová, genderová a mediální expertka, Lincoln School of Film and Media, University of Lincoln, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, FSV UK