21. 1. 2022
The project entails enforcing gender-sensitive measures to reduce the negative impact of covid-19 on women and promote gender equality within Czechia to become a priority for our government. Více...
1. 7. 2021
EWL Secretariat’s commitment is to explore and increase ways of supporting members’ national work. The first program is the Membership and Activities Support Fund (MASF) which is aimed at supporting national organizational development. Více...
5. 5. 2021
Cílem projektu je podpora systémového a dlouhodobého řešení problému násilí na ženách prostřednictvím ratifikace a implementace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy. Více...
1. 1. 2021
Za práva žen v době pandemické krize je projekt, který od 1. 1. 2021 realizuje Česká ženská lobby. Více...
1. 12. 2020
Neviditelná síla povstává je projekt, který od 1. 12. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.  Více...
18. 11. 2020
Projekt Hlas proti násilí si dává za cíl zlepšit situaci v tématu násilí na ženách a domácího násilí prostřednictvím osvěty a podpory obětí a expertů.  Více...
2. 11. 2020
V rámci projektu FATIGUE se propojila s ČŽL výzkumnice Mina Baginová která zkoumá současné feministické sociální hnutí a mobilizaci žen v prostředí krajně pravicové a konzervativní politiky ve východní a střední Evropě. Více...
1. 4. 2020
"Projekt „WITH YOU*TH towards an active citizenship“ podpořila Nadace 0SF v rámci programu Active Citizens Fund. Více...
1. 3. 2020
Neviditelná síla je projekt, který od 1. 3. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.  Více...
1. 8. 2019
Společně proti násilí je projekt, který od 1. 8. 2019 realizuje Česká ženská lobby a který je zaměřený na zvyšování informovanosti o domácím násilí a násilí na ženách. Více...