Kampaně na zvyšování povědomí občanské společnosti o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a ženami OSN

Kampaně na zvyšování povědomí občanské společnosti o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a ženami OSN

16. 6. 2021

Projekt "Kampaně na zvyšování povědomí občanské společnosti o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a UN Women" probíhá v období od 23. dubna 2021 a končí dne 22. října 2021.

Projekt reaguje na potřebu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí v České republice, Polsku, Litvě. V rámci projektu bude Česká ženská lobby pracovat s metodikou vyvinutou Radou Evropy, sítí Wave a UN Women. 

Cílem projektu je prostřednictvím osobních příběhů, videí, infografik, srozumitelných informací a údajů o násilí na ženách a dívkách, vysvětlit obsah a důležitost Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí; mobilizace široké veřejnosti k podpisu petice a kontaktování osob s rozhodovací pravomocí.

Název projektu:

"Kampaně na zvyšování povědomí občanské společnosti o Istanbulské úmluvě Rady Evropy pilotováním společné metodiky vyvinuté Radou Evropy, sítí WAVE a UN Women"

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s., Otevřená společnost o.p.s

Doba realizace projektu: 23. 4. 2021 – 22. 10. 2021

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: Rada Evropy