FATIGUE, populismus ve střední a východní Evropě

FATIGUE, populismus ve střední a východní Evropě

2. 11. 2020

V rámci projektu v FATIGUE se s Českou ženskou lobby propojila výzkumnice Mina Baginová, která zkoumá feministické sociální hnutí a mobilizaci žen v prostředí krajně pravicové a konzervativní politiky ve východní a střední Evropě. Výstupy jejího výzkumu budou součástí knihy o populismu ve střední a východní Evropě. 

Projekt FATIGUE financuje program Evropské komise Horizont 2020. Cílem projektu je zhodnotit nedávný vzestup populismu v jeho různých formách ve střední a východní Evropě. Na projektu spolupracuje mezinárodní konsorcium šesti univerzit a Edgeryders mezi které patří například Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce se podílejí na výzkumu, který se věnuje vzestupu populismu, vytváří typologii jeho různých projevů, zkoumá jeho příčiny, interpretuje jeho významy, diagnostikuje jeho důsledky a navrhuje politická řešení. 

Více o projektu najdete na jejich stránkách

https://populism-europe.com/fatigue/about/

Realizován od od 2.11.2020 do 31.3.2021