Pozvánky

10. 12. 2015
Městská část Praha 5 si Vás dovoluje pozvat na Společenskou akci pro etnické a národnostní menšiny, a to dne 10.12.2015 od 16:00 do 20:00 hod. Součástí akce bude nejen hudební a taneční vystoupení, ale také výstava fotografií a ochutnáv Více...
7. 12. 2015
Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících rolích a přispět k rozšíření preventivních a následných služeb pro ženy ohrožené Více...
25. 11. 2015
Veřejná debata konaná u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách bude na téma přijetí a praktické dopady Istanbulské úmluvy a o genderově podmíněném násilí jako formě perzekuce.  Více...
17. 11. 2015
Romská ženská skupina Manushe, sekce organizace Slovo 21, si Vás dovoluje pozvat na netradiční konferenci projektu JILEHA/SRDCEM, která se koná 27. listopadu 2015 v době od 9.30 hod do 17.00 hod v prostorách Vily Grébovky.  Více...
11. 11. 2015
proFem o.p.s. a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR vás zvou na odbornou právní konferenci Právo a domácí násilí: promítá se legislativa do praxe? S podtitulem: Čas na nové právní nástroje inspirované zahraničím.  Více...
29. 10. 2015
NESEHNUTÍ a program Ženská práva jsou lidská práva vás zve na sérii zajímavých akcí.  Více...
26. 10. 2015
Organizace proFem, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář SEZNÁMENÍ S DOSUD NEUVEDENOU PŘÍČINOU K PÁCHÁNÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ (dle aktuálního a odborníky ověřeného výzkumu) 3. listopadu 2015 od 9:30 do 11:30.  Více...
25. 10. 2015
Česká ženská lobby a Unie porodních asistentek Vás zvou na přednášku biostatističky Markéty Pavlíkové. Více...