Pozvánky

10. 10. 2019
Presentation about the issue of migrant women who have arrived since 1990 from Eastern Europe and the Balkans in Greece and who usually work as domestic workers, employed for services mainly related to child and elderly care.  Více...
8. 10. 2019
Jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení jazykové kultury přijmout? Dozvíte se na workshopu pořádaném NKC - gender a věda.  Více...
8. 10. 2019
Ucelený vzdělávací projekt pro talentované ženy z firem, které jsou nově na manažerské pozici nebo se na manažerskou roli připravují. Více...
8. 10. 2019
SIMI organizuje kulatý stůl na téma "Reprodukční zdraví migrantek v ČR", který proběhne ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí.  Více...
4. 10. 2019
Prakticky vedený kurz pro všechny, kteří se v rámci své poradenské práce setkávají s oběťmi domácího násilí. Lektoři Vás provedou tématy: vznik a zánik manželství, majetkové uspořádání, předběžná opatření, péče o nezletilé děti. Více...
27. 9. 2019
NKC - gender a věda vás zve na diskusi o tom, jak dopadnou klimatické změny na Česko, se zvláštním přihlédnutím k genderovým aspektům,. Více...
27. 9. 2019
Dovolujeme si vás tímto pozvat na vstupní semináře k projektu PorodNICE 5P vize 2019-2022, které pořádá obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa v Praze 27. 9. a 20. 11. 2019. Více...
25. 9. 2019
Zajímá Vás, jakou roli v prosazování genderové rovnosti mohou či by měly hrát HR a personální oddělení? Jaký přínos má strategické řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost pro instituci?  Více...