Sexuální násilí a právo - akreditovaný kurz

Pozvánky

Sexuální násilí a právo - akreditovaný kurz

11. 10. 2019

Sexuální násilí a právo - akreditovaný kurz MPSV

 

  • Pořadatel: proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
  • Datum konání kurzu: 11. 10. 2019
  • Místo konání: Praha
  • Maximální počet účastníku: 12
  • Lektorka: Mgr. Veronika Ježková
  • Cena: 1590 Kč

Kurz je zaměřen na právní aspekty patologického jevu sexuálního násilí, které začínají u základu, kterým je vymezení pojmu sexuálního násilí ve světle českého právního řádu, přes seznámení účastníků kurzu s procesními postupy orgánů činných v trestním řízení při šetření a rozhodování o případech sexuálního násilí, po přiblížení oblasti právní pomoci obětem trestných činů. Problematiku doplňuje významná část zaměřená na definování mýtů a stereotypů o sexuálním násilí, přičemž tato část výuky slouží k ozřejmění nesprávné aplikační praxe v oblasti sexuálního násilí a podpoře odstranění těchto negativ ve společnosti.

Celodenní kurz: 8 vyučovacích hodin (9,00-16,30)

V ceně kurzu je zahrnuto menší občerstvení a materiály pro účastníky. Účastníci obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování.

Kurz je vhodný pro studenty/ky a pracovníky/ice z oblasti pomáhajících profesí, jež se mohou ve své praxi setkat s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto odkazu nebo na mailu administrativa@profem.cz