ONLINE kurz práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

Pozvánky

ONLINE kurz práva obětí domácího a sexuálního násilí v rámci trestního řízení

4. 12. 2020

Organizace ProFem pořádá 4.prosince online kurz se zabývající se problematikou trestního řízení v České republice se zaměřením na práva obětí domácího a sexuálního násilí. Účastníci se seznámí s tím, jak celý proces trestního řízení vypadá, jak postupují jednotlivé orgány a dozví se také, jaká práva mají lidé, kteří zažili domácí či sexuální násilí. Tyto znalosti pak mohou využít například při práci s takovými klienty. Absolventi kurzu se naučí, jakým způsobem podat trestní oznámení a znají práva a povinnosti účastníků řízení. Získají také dost znalostí k tomu, aby dokázali určit, zda klientovi náleží postavení zvlášť zranitelné oběti, a umí využít práva oběti tak, aby byla minimalizována sekundární viktimizace.

Na kurz se můžete přihlásit zde. Cena za osobu je 1690 Kč. Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod., s hodinovou pauzou na oběd). Každý z účastníků obdrží po skončení kurzu osvědčení o asbolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je účast na celé délce kurzu.

Hlavní lektor: Mgr. David Oplatek - Od roku 2015 působí jako samostatný adokát a již několik let spoluprace s organizací proFem v oblasti práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí.

Další lektorky: Mgr. Kateřina Mužíková - advokátní koncipientka, která se dlouhodobě věnuje pomoci obětem domácího násilí a sexuálního násilí
                       Mgr. Martina Houžvová - advokátka