Násilí na ženách a pandemie covid-19

Pozvánky

Násilí na ženách a pandemie covid-19

25. 11. 2020

Dne 25. listopadu od 10:00 se koná mezinárodní odborná online konference k problematice domácího a genderově podmíněného násilí v souvislosti s pandemií covid-19.
Konferenci organizuje To je rovnost (Odbor rovnosti Úřadu vlády) pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva H. Válkové a místopředsedkyně senátu M. Horské. 

Konference se dělí na 3 online diskusní panely, které se postupně zaměří na následující témata:
1.  rozsah a povaha násilí na ženách v ČR v období pandemie covid-19,
2.  reakce státní správy a organizací poskytujících pomoc obětem domácího a sexuálního násilí během pandemie covid-19,
3.  zahraniční příklady dobré praxe pomoci obětem během pandemie covid-19.

Konference poskytne fórum pro diskusi a výměnu zkušeností mezi státním, neziskovým a akademickým sektorem a je určena všem, kdo se zajímají o téma domácího a sexuálního násilí a pomoci jeho obětem.
Poznatky budou využitelné při přijímání opatření na úrovni státní správy i samosprávy a mohou také inspirovat profese poskytující přímou pomoc obětem násilí.
Konference bude probíhat převážně v českém jazyce, příspěvky zahraničních hostek a hostů v posledním bloku budou v anglickém jazyce.
 

Detaily o události zde.