ON-LINE: Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.

Pozvánky

ON-LINE: Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.

17. 6. 2021

Centrum ROSA, které pomáhá obětem domácího násilí, pořádá 17. června akreditovaný kurz s názvem Posouzení rizika eskalace násilí a management rizik – efektivní ochrana obětí domácího násilí I.‘

Na kurz se můžete přihlásit zde.

Další kurzy najdete na stránkách organizace.

Akreditace: MPSV č. A2021/0360-SP/VP
Obsah: Kurz je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí pracovníků v oblasti posouzení rizika opakování a eskalace domácího násilí, včetně rizika fatálních útoků. Případy závažného násilí a vražd v partnerských vztazích mají obvykle historii předchozích útoků a jsou tak posledními články řetězce násilného chování pachatele. Je známo, že riziko závažného násilí a zabití může narůstat, pokud se oběť pokouší vztah ukončit nebo od partnera odejít. Mnoho obětí a pachatelů bylo již před závažným napadením v kontaktu s některou z institucí zabývajících se problematikou domácího násilí včetně OSPOD), což znamená, že potencionální oběť a pachatel jsou těmto institucím známi. Tato situace je naprosto rozdílná od jiných forem násilí či vydírání (kdy oběť pachatele nezná, nebo např. u sexuálních deliktů, kdy dopředu nevíme, kdo se stane obětí) a poskytuje nám tak jedinečnou možnost ochrany oběti a také dětí vyrůstajících v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. V úvodní části se kurz zaměřuje na specifika a dynamiku násilného vztahu. V další části se kurz věnuje tématu rizika eskalace násilí, rizikovým faktorům a zejména přináší podrobný přehled nástrojů sloužících k vyhodnocení rizika opakování násilí či rizika zabití. V závěrečné části se kurz věnuje managementu identifikovaných rizik a možnostem efektivní ochrany obětí a jejich dětí.
Cílové kompetence Cílem kurzu je zvýšení povědomí pracovníků o různých nástrojích využívaných pro vyhodnocení rizika eskalace násilí a/nebo fatálních útoků s cílem včasné prevence a ochrany obětí a jejich dětí. Po absolvování kurz budou účastníci schopni: – identifikovat případy domácího násilí a jeho jednotlivé formy – odlišit domácí násilí od konfliktních situací – identifikovat rizikové faktory pro opakování a eskalaci násilí v rodině – sestavit individuální bezpečnostní plán pro oběť i pro děti vyrůstající v rodině, kde dochází k domácímu násilí
Délka kurzu: 8 hodin (přibližný čas: 9:00-16:00hod)
Cena online kurzu: 1500 Kč/osoba (při 2 a více účastnících z jedné organizace sleva 25 %, kontakt: martina.hronova@rosacentrum.cz)
Každý účastník obdrží po skončení kurzu osvědčení o absolvování. Podmínkou pro udělení osvědčení je 100% účast na celé délce kurzu.
Místo konání: On-line
Nepřenosný link na školení bude účastníkům zaslán po zaplacení na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.