Položky
Organizace Fórum 50 % pořádá 16. března v 17:00 on-line diskuse o prosazování rovnosti žen a mužů na lokální-komunální úrovni v době koronaviru - zkušenosti USA - ČR.  Více...