Položky
Unie porodních asistentek Vás zve na workshop Narušení bondingu a jeho náprava (úvod do prenatální a perinatální psychologie a hodnocení rizikových žen)  Více...
 
Feministické a genderové organizace v České republice i na Ukrajině čelí stále náročnějším politickým a kulturním podmínkám. Děje se tak v důsledku rostoucího vlivu konzervativních aktérů a „protigenderového“ veřejného diskursu. Více...