Nase prace

Placeholder

20. 4. 2016
Česká ženská lobby vítá novelizaci školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návra Více...
10. 2. 2016
Vyslovení souhlasu Vlády ČR s podpisem Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) považujeme za krok správným směrem. Zásadní však bude až samotná ratifikace úmluvy. Více...
12. 1. 2016
Shortly before summer holidays, Czech minister of youth, education and sports announced that next year, every 4 year old child will have placement in parenting center, and since 2018 every 3 year old child too and later even each 2 year Více...
11. 12. 2015
Shadow Report on the gender equality in the Czech Republic was issued in a year 2015. It passed 20 years since signation of Beijng Platform for Action of UN. This platform set up 12 critical areas which are disadvantageous for women com Více...
19. 1. 2015
Czech Women's Lobby has added their signatures to an open letter to the German Chancellor Angela Merkel together with the European Women's Lobby and other organizations that deal with women's rights. Více...
23. 10. 2014
The National Reform Programme 2014 and CWL, represented by Jane Smiggels Kavková met for discussion, on 23. 10. 2014 with representatives of the European Commission. Mission to the Czech Republic, led by Detlef Eckert. Více...
23. 9. 2014
Czech Women´s Lobby has sent in 2014 open letters to the five leaders and to the members of the Government and published a press release. Více...
23. 9. 2014
In the context of lobbying the CWL focused on the issue of prostitution and lobbied both on personal meetings with politicians, as well as through e-mail correspondence, which was sent to all Members of Parliament. Více...
23. 9. 2013
During the year 2012 we monitor legislation, especially the implications of social reforms on women. We have sent a number of open letters to the Prime Minister and to individual ministers or EU commissioners. Více...
23. 9. 2012
Along with other organisations we seek to open up access to public health insurance for foreigners living in the Czech Republic. CWL is going to meet with politicians and discuss this issue. The theme will also be addressed at the meeti Více...