Equality without borders!

Invitations

Equality without borders!

20. 6. 2016

Organizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Strategie AV 21 ve spolupráci s Českou ženskou lobby.

20. června 2016, od 15h.

Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

Seminář se zaměří na genderové souvislosti migrace a konkrétně na otázky, jakým způsobem migrace a útěk před válečným konfliktem ovlivňuje každodenní prožívání a proměny genderových vzorců a norem maskulinity a femininity ve vztahu k institucím azylové a migrační politiky. V panelové diskusi budou pozvaní hosté diskutovat o současném vývoji migrační politiky a postojů majoritní společnosti k migrantům, k válečným konfliktům a o sporech, v nichž jsou práva žen snadno instrumentalizována pro nacionálně hegemonní cíle.